сряда, 18 август 2010 г.

За небесния морал

 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МОРАЛА
ВЪРХУ РАЗЛИЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ЖИВОТА

Записки от лекциите на д-р Ван Циенцюн

    Моралът е отражение на състоянието на духа. Духът се съхранява в сърцето и влияе върху физическото състояние на човека.
    В Китай до канцеларията на императора в Забранения град се помещава "Залата за трениране на сърцето" Ян син диен - императорът, независимо че е знаел, че е син на небето, той е тренирал морала си.

Залата за трениране на сърцето в Змния дворец в Пекин
故宫 养心殿
   Тренирането на сърцето  - ян син 养心 - означава вътрешно развитие на човека, все по-дълбокото разбиране на принципите на небесния морал. Цялото ни развитие има 2 нива:
- разбирането на нещата (на природните закони и принципи);
- вътрешното трениране (натупването на енергия и морал)
 Мъдрият човек подготвя такава почва, върху която болест не вирее.

   Тук ще разгледаме свойствата на моралната основа за здравословното състояние на човека и неговото издигане. Ние като част от вселената сме в тясна връзка с всичко останало. Във видимото си поведение човек може да спазва всичко, но да има несъвършенства на невидимо ниво, които му пречат. Главното е хармонията, не просто в разбирането ни, а от гледна точка на реалната хармония между нас и тези енергии. Трениращите чигун след 1 месец стигат до състояние на известно спокойствие, отпадат дразнителите, вибрациите, които ги предпазват от лоши ситуации- това са невидими енергии. Хармонията никога не е постоянна - отива се към ново ниво на хармония. Когато се постигне едно ниво на хармония, това означава, че е постигната хармония между нас и другите нива в природата. Тази хармония е съгласуваност между нас и явленията в природата. Колкото е по-високо нивото на хармония, толкова повече нараства съгласуваността - тенденцията на взаимната подкрепа се разраства, а тенденцията на взаимното ограничаване се свива - ставаме по-защитени от вредни влияние. Когато човек отглежда морала, започва да изгражда по друг начин взаимовръзките си с обществото. Силно балансираната личност има шанс да не боледува.

  Мъдрият човек подготвя сам успеха и щастието си, натрупвайки много морал. Ако човек е морален, това се отразява и върху поколението му. Около човек с фини вибрации, отговарящи на природния морал, винаги цари спокойствие и не могат да се случат лоши неща на хората, с които е свързан. Такъв човек не нарушава ДАО, с вътрешната си простота запазва до голяма степен чистотата на изначалната си същност и няма прегради да се свързва с положителните природни сили. Това означава естествена съгласуваност и той, дори да не търси помощ, тя му се оказва. Той има сили да преодолее много неща. От гледна точка на конкретните действия в древността се е казвало: "Натрупвайте повече плюсове от небесния морал".

 

 

Връзки между нещата и начини за трупане на морал

Моралът обхваща:
- поведението
- мислите (отношението към всичко, което ни заобикаля)
- речта

  Човек може с мисли да се замърси; речта също може да окаже негативно въздействие върху този, който я изрича. Психическата нагласа по принцип е много важна. Не позволявай нарушаване на вътрешния баланс. Ако някой те обиди, формирай правилно отношение към него. Човек дели нещата на добри и лоши, но от гледна точка на природата няма добро и лошо, а неправилни действия, които имат последици, и правилни действия, които също имат последици.
  Проявявай добронамереност в отношението си към всички неща - вибрациите на добротата са твоето оръжие. В резултат на оценката си "той е лош" създаваме вътрешен дисбаланс и слизаме на неговото по-ниско ниво. 

   Друго явление на несъгласувани взаимоотношения е фактът, че проявяваме интерес към едно и отхвърляме друго. Не бива да отхвърляме, защото привличаме лоши енергии. "Това си е твоя работа и нямам нищо общо с теб". Когато човек е прекалено обсебен от радостно чувство - например любов, той издига другия на пиедестал, вижда в него само хубавите неща, но се оказва, че другият човек си има недостатъци. Не бива да стигаме до крайности - крайна любов и крайна омраза. Така ще се предпазим от обсебването на чувства, които могат да ни навредят.

   Принципът на единението е заложен на всички нива - не може да харесваме едната си ръка, а другата да мразим. Всяко нещо има своето място, своя път на развитие. 

   "Мълчанието е злато" /човек е господар на мълчанието и роб на думите си/. Не е добре за нас да говорим каквото ни е на душата, безотговорно да изказваме мнения (положителни или отрицателни). Затова трябва да се тренира и устата. Не бива да казваме неща, за които ще съжаляваме. Всяка дума трябва да е на място и да тежи. Речта е също енергия - думата може да убие или да ти даде сила.

   Как да проявяваме всемирната обич - чистосърдечие, добронамереност, вътрешен баланс (да няма любов и омраза); разбирането на космическите принципи във вътрешен план. Не бива да се себераздаваме, защото се изхабяваме. Не бива да правим претегляне - направил съм много, а не съм се издигнал. Не бива да мислим чисто механично "ще дам много, за да ми се даде". Ако можеш помогни, ако не можеш - не се вини. Важна е духовната нагласа, а не колко помощ ще окажеш. Няма мерило колко да се помага, защото силите ни не са еднакви. Природният, небесният морал се трупа по малко, както и енергията. Моралните натрупвания се включват в светлината на човека. Не се тормози за това, как хората те оценяват.

   В древните книги се говори за Инския, невидимия морал 阴德 - той е много по-висш от видимия морал. Натрупването на Ински морал е особено важно, когато човек след смъртта си отиде в другия свят - това е важно за неговата еволюция след трансформацията.

   Всяко нещо, което придобиваме или губим има огромно значение не само за настоящето, но и за бъдещето. Ако имаш добри намерения, но обществото не ги разбира, не се тревожи - това е актив за бъдещето. Не търси признание, че си морален и добър. Спомни си за морала на водата - тя е по-ценна от златото - "капка по капка, вир става".

ПРАКТИЧЕСКИ СМИСЪЛ НА МОРАЛА

   Моралът е фина субстанция /енергия/, която се натрупва малко по малко. Основата към тръгването към ДАО е моралът, т.е. най-близката среда за издигане.

  Моралът е съставна част от ДАО и функция, проява на естествената еволюция (ДАО), съществена част от вътрешната същност на явленията. Когато се казва, че моралът е философска категория, това е вярно, но е само малка част от истината. От една страна, моралните компоненти са част от ДАО, от друга, ДАО ражда хилядите неща, а моралът ги отглежда и възпитава.

  Най-фините материи, съчетавайки се, имат собствен път на развитие - ДАО. От друга страна, те тласкат същността към развитие. Пътят към посвещението минава през съчетанието на пътя с морала (ДАОДъ 道德) и (ДъДАО 得道). Трябва да има съгласуваност между Пътя и Морала, за да има издигане.

МОРАЛ + ПЪТ = ПОСВЕЩЕНИЕ

  Моралът е духовната храна от Ин и Янски компоненти, а Пътят е в основата на всичко. Ин и Ян, духовно съчетани, означава енергийна храна. Особено важно е духовната храна да се съгласува с нуждите на израстването.

  Един от най-важните принципи за натрупване на качествена енергия на морала е тезата за Неборбеността. Хората не могат да си представят живота без конкуренция и борба, т.е. ако няма борба, няма развитие. Лао Дзъ и др. учители подчертават, че не става въпрос за липса на борба в еволюцията, но методите на борба са на много по-високо ниво. Низшата материя засега надделява в човека и той прилага методите на развитие на низшата материя (борба, надделяване чрез насилие, конфронтация). Има известно развитие на цивилизацията, но във външните аспекти. Тази борба е с цената на много усилия и кръв - резултатът е засилване на болестите.

   Неборбеност според Лао Дзъ това е естествена борба, естествени методи на развитие /чрез усъвършенстване и натрупване/, които отговарят на космическите закони - борба чрез разумност, при която не се хабят сили. Няма насилие, няма съперничество. 

 
   Резултатът от насилието е хабене на сили, последвано от трудно възстановяване. Методът на убеждението на всяка цена да се приеме твоята кауза, също води до хабене на сили, отслабване на организма, болести - това е низш метод. Всеки, който води такава борба надскача своите възможности и дори да се изкачи на върха, бързо пада, защото няма сили да се задържи. Принцип на Вселената е, че етапи не се прескачат. 

     "БЕЗ БОРБА ПОСТИГАШ ПЪРВОТО МЯСТО" - Лао Дзъ

На пръсти, който се повдигне,
не може дълго да стои.
Който прави дълги крачки,
не може дълго да върви.
                                       Лао Дзъ - Дао Дъ Дзин
    Голямата борбеност е хабене на сили и дори и да заемеш първото място, не можеш да го задържиш, защото силите ти са малко и слизаш в еволюцията си; //образуваш кармични наследства, дългове.// Победата идва чрез натрупване - естествено, природно, най-трайно, чистота. Всеки има своето време - да не вредиш на себе си и на другите.
Сега моралът е на много ниско ниво. Всяка професия има свой морал - на лекарите, на война и т.н. Човечеството има и професионален морал освен национален, групов, социален и т.н. //Сега се оформя и морала на космонавтите.// В духовната сфера, която сега се изявява в по-масов мащаб, също се оформя морал, който трябва да е по-висок от всякакъв друг морал, защото:
1. самата духовна сфера насочва хората по пътя на духовното развитие; тя е водеща пред материалната

2. духовната сфера засяга цялото човечество, а не само определени групи, и това е най-отговорната сфера за развитието на човечеството; влиянието е върху всички професии, върху всички хора, върху мисленето и поведението.
3. чрез обучение или чрез личния си пример въздействаш върху всички; ако си сгрешил  за познанията си за вселената, ще водиш хората в погрешна посока - отговорността е много страшна.


Ван Циенцюн

Сподели във Facebook

1 коментар: