понеделник, 11 юли 2011 г.

Още по-добре е без похвални неща...

"Отношението на Дзен към формалното почитане на Бога личи още по-ясно в думите, които Джошу (Чаочоу 778–897 г.), казал на монах, молещ се усърдно пред образ на Буда. Когато Джошу му ударил плесница, монахът попитал:
— Не е ли похвално да се почита Буда?
— Да, — казал учителят, — но още по-добре е без похвални неща".

                               цитат от "Увод в Дзен будизма" от Д.Т. Сузуки
                                               Издателство „Хемус“, 1991

Няма коментари:

Публикуване на коментар