петък, 25 септември 2009 г.

Да се знае порядъкът в Природата..."Да се знае порядъкът в Природата и да се гледа на Космоса като на организирана и подредена система е най-висша функция на ума".

-- Барух Спиноза, холандски философ

Няма коментари:

Публикуване на коментар